FAQ: האם קיימות תרופות סבתא שיכולות לסייע להיפטר מקשקשים?אף על פי שבוצעו מחקרים רבים ברחבי העולם, מעולם לא הוכח שתרופה טבעית כלשהי נגד קשקשים אכן פועלת

כל החומרים ממיץ לימון ומי פה ועד לוודקה הוצעו כתרופות סבתא לקשקשים.

ראו את המבחן שביצענו: תרופות טבעיות לעומת Head & Shoulders

גופים רגולטוריים ברחבי העולם בדקו את יכולתם של חומרים שונים להילחם בקשקשים, אך עד כה, אף תרופת סבתא בשימוש נפוץ לא נמצאה כיעילה בהסרת קשקשים

החומרים הבאים הם היחידים המוכרים על ידי ארגונים אלה כיעילים בטיפול בקשקשים:

  • Climbazole
  • Coal tar
  • Ketoconazole
  • Piroctone Olamine
  • Pyrithione zinc
  • Salicylic acid
  • Selenium sulfide
  • Sulfur

מוצרי השמפו של Head & Shoulders משתמשים בצורה ייחודית של החומר Pyrithione Zinc כמרכיב הפעיל בהם , והוא הוכח כיעיל ביותר מ-200 ניסויים קליניים.

מצאו את השמפו נגד קשקשים המושלם עבורכם