Skip Content

חיפוש מוצר

ענו על מספר שאלות וגלו מה מתאים לשיערכם ולעור הקרקפת שלכם.

1אני:

 • אישה
 • גבר

חיפוש מוצר

2בעיית הקרקפת העיקרית שלי...

 • מעט קשקשים
 • קרקפת יבשה
 • קרקפת מגרדת

חיפוש מוצר

2בעיית הקרקפת העיקרית שלי...

 • מעט קשקשים
 • קרקפת יבשה
 • קרקפת מגרדת

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער מידלדל

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער מידלדל

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער עבה וחזק יותר

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער מידלדל

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער עבה וחזק יותר

חיפוש מוצר

3אני מחפש/ת...

 • רענן ונקי
 • טיפול בשיער שמן
 • טיפול אינטנסיבי לשיער יבש ופגום
 • שיער רך ומבריק עם לחות
 • שיער מידלדל
או הכירו את
מגוון המוצרים המלא שלנו